Privacy beleid

[:nl]Sorry, dames, maar ook Meisjes van vijftig moet eraan geloven en een verklaring publiceren met het privacy beleid. In verband met de AVG wetgeving die 25 mei 2018 van kracht is geworden, moeten wij je daarom lastig vallen met wat ambtelijke taal. Meisjes van Vijftig heeft geen winstoogmerk, het is slechts een dagboek voor een oververhitte dame, niet meer en niet minder. Maar, omdat je wel kunt reageren en daarbij vrij bent om je naam en emailadres in te vullen, ben ook ik verplicht om je met dit privacy beleid erop te wijzen wat er met je gegevens  gebeurt die je achterlaat op de site. Omdat je surfgedrag bij ons sporen achterlaat (zgn. cookies), omdat Google Analytics aan mij laat zien hoeveel bezoekers ik heb en omdat AdSense advertenties laat zien die zijn afgestemd op jouw surfgedrag, ben ik wel degelijk verantwoordelijk voor hoe de site jouw persoonsgegevens verwerkt.

Ben je het er niet mee eens, laat het dan weten, dan zal ik je gegevens verwijderen.

En geef ik bij Google aan dat jouw gegevens niet opgeslagen mogen worden bij een bezoek aan mijn site! Het snelste doe je dit door een email te sturen naar: info@meisjesvanvijftig.nl. Hieronder het officiële privacy beleid van de meisjes van vijftig.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Meisjes van vijftig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de site of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een reactie achter te laten of je in te schrijven voor notificaties.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres (als je die zelf opgeeft bij een reactie of voor de notificaties)
– Naam (als je die zelf opgeeft bij een reactie, je mag ook anoniem reageren)
– Locatie gegevens (ik wil graag weten uit welk land je komt, dan kan ik de taal aanpassen als dat nodig is)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (dan weet ik of iemand geïnteresseerd is in wat ik geschreven heb en welk artikel gasten graag lezen)
– Internetbrowser en apparaat type (dan weet ik of ik mijn site moet aanpassen aan nieuwe browsers of apparaten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dit is een site voor 50+, bezoekers die veel jonger zijn zullen weinig interessants vinden ben ik bang. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meisjesvanvijftig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Meisjes van vijftig verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Meisjes van vijftig analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Meisjes van vijftig maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meisjes van vijftig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Google Analytics bewaart, volgens hun eigen privacy beleid en regels, gegevens tussen de 18 en 24 maanden, tenzij ik dat – op verzoek van de gebruiker – anders aangeef. Laat jij een reactie achter onder een van mijn artikelen, dan laat ik dat voor onbepaalde tijd staan, tenzij je aangeeft dat ik het moet verwijderen. De betrokkenheid van mijn lezers gaat me zeer aan het hart, ik zal dus ook nooit zonder dat dit door de plaatser gevraagd wordt, een reactie verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Meisjes van vijftig deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meisjes van vijftig gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je wilt weten hoe dat moet, neem dan een kijkje op de website van Veilig Internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je altijd het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meisjes van vijftig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meisjesvanvijftig.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit laatste ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Meisjes van vijftig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meisjes van vijftig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging via onze site tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn op onze site of als er aanwijzingen zijn van misbruik van het privacy beleid, doordat je je gegevens bij mij hebt achtergelaten, neem dan contact op via info@meisjesvanvijftig.nl.[:]