Meisjes van vijftig zien het nut van lockdown en quarantaine

(Sorry, this article is only available in Dutch)
Het is toch eigenlijk niet meer dan normaal, dat iedereen die binnenkomt vanuit een gebied met besmettingen in quarantaine gaat? Als je dan perse wilt reizen, om wat voor reden dan ook, dan ga je eerst in quarantaine als je terugkomt. Niet meer dan logisch toch? En zó nieuw is dat idee nou ook weer niet.

Een kleine geschiedenis
Schepen die niet aan mogen leggen in havens. Anderhalve meter economie. Reisverboden. Lockdown. Mondkapjesplicht. Avondklok. Sinds de uitbraak van het Corona virus lijkt het alsof de wereld op zijn kop staat. We krijgen te maken met nieuwe regels en nieuwe woorden. Het is aanpassen. Thuiswerken, raamzwaaien, balkonzingen. Het lijkt allemaal nieuw. Maar is het wel zo nieuw? In het oude testament werd al gesproken over het isoleren van mensen met lepra om besmetting te voorkomen. En onze lockdown is bij lange na niet de eerste.  De eerste gedocumenteerde quarantaine stamt zelfs uit 1348. Bijna 700 jaar geleden. Meisjes van vijftig zien het nut van lockdown en quarantaine

De zwarte dood
De initiële verspreiding van de pest in Europa in de 14e eeuw werd veroorzaakt door vlooien op ratten. De ziekte zette voet aan land in Venetië via zeelieden en de goederen aan boord van schepen . Al snel verspreidde de pest zich naar andere steden in Italië en vervolgens naar Frankrijk en Spanje. In de vier jaar na de eerste uitbraak in 1347 overleden tussen 40 en 50 miljoen Europeanen aan de zwarte dood. Een medicijn kon je schudden en de pest zou nog 350 jaar lang met tussenpozen blijven uitbreken.

Het doel van de quarantaine? Voorkomen dat besmette personen de rest van de stad infecteren.

De enige mogelijkheid om te ontsnappen aan een besmetting, was afstand houden van andere personen en álle contact met besmette personen of objecten vermijden. Langs handelsroutes en toegangswegen van steden werd een cordon sanitaire gehandhaafd. En met handhaven bedoel ik niet dat een boete werd uitgeschreven als je het cordon sanitaire doorbrak. Je kon rekenen op de doodstraf.

Dubrovnik
Als één stad weet hoe quarantaines werken, dan is het Dubrovnik. Het is juli in het jaar 1377 als de burgemeester van het dorpje Ragusa, het huidige Dubrovnik, wettelijk verplicht dat iedereen die naar het stadje reist vanuit een besmet gebied, eerst 30 dagen in quarantaine moet op een eiland voor de kust.

Wat Dubrovnik in 30 dagen deed, deed Venetië in 40: de Quarantena.

Dit betekent dat, hoewel de medische kennis 700 jaar geleden slechts een fractie was van de hedendaagse, men ook toen al het begrip incubatie tijd kende. Door zeelieden en reizende handelaren gedurende een maand te isoleren, lieten de toenmalige autoriteiten een verrassend inzicht in ziekteverspreiding zien. Overigens gold de isolatie ook voor vee, dieren en handelswaar. Iedereen die zich niet hield aan de nieuwe isolatie-wet, werd zwaar gestraft.

Van Kroatië naar Italië en Frankrijk
De Trentino werd in Venetië met 10 extra dagen verlengd en werd de Quarantena. Maar Venetië ging nóg een stapje verder. In 1423 stichtte de republiek een permanent ziekenhuis, speciaal voor patiënten besmet met de pest, heel slim, op een eiland. De lazaretto was geboren. In 1467  volgde Genua het voorbeeld van Venetië en Marseille begon met Lazaretto’s in 1476. Ook nu weer vaak op een eiland: het water van elke rivier, meer of zee vormde een natuurlijke barrière. En denk maar niet dat goederen of handelswaar zomaar de stad in mocht! In de havens waren speciale, goed geventileerde gebouwen waar alle spullen voor 40 dagen werden opgeslagen. Er werd streng gecontroleerd of de schepen uit besmette gebieden kwamen.

Vergelijk dat eens met de vliegtuigen die dagelijks uit het Verenigd Koninkrijk aankomen op Schiphol.

Meisjes van vijftig houden niet van corona

Nieuw Zeeland
Nieuw-Zeeland is succesvol gebleken in beperken van het aantal besmettingen met het Corona virus. Dit is mede te danken aan het strenge inreis beleid van het land. Iedereen die naar Nieuw-Zeeland reist, moet verplicht naar een quarantaine hotel gedurende 2 weken. Op een inwonersaantal van 5 miljoen zijn tot op heden 25 personen overleden aan Covid-19 en 2179 besmette personen bekend. 79 daarvan zitten nog in quarantaine in speciaal ingerichte hotels en krijgen verzorging in een geïsoleerde omgeving. Alle 79 besmette personen kwamen vanuit het buitenland. Door deze reizigers in isolatie te plaatsen voorkomt Nieuw-Zeeland verdere besmettingshaarden.

Isolatie is geen garantie maar voorkomt wel een lockdown

Isolatie of quarantaine geeft geen 100% garantie. Een vrouw die vanuit Nederland en Spanje naar Nieuw-Zeeland reisde eind 2020, is tot 13 januari in quarantaine geweest. De 56-jarige vrouw is in die tijd twee keer getest. Twee keer negatief. Dan denk je toch dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen en toch blijkt de vrouw positief te zijn. De laatste 10 dagen is de vrouw op 30 verschillende plekken geweest. Omdat ze minutieus heeft vastgelegd waar ze is geweest en met wie ze in contact is geweest, kan de overheid in Nieuw Zeeland vrij exact monitoren of er sprake is van een grotere uitbraak of dat het bij dit enkele geval blijft.

Het nut van quarantaine: voorkomen van lockdown en avondklok

Heeft quarantaine of isolatie dan geen enkele zin? Natuurlijk wel! Nieuw Zeeland heeft de verspreiding van Covid-19 zo goed onder controle dat een lockdown of avondklok niet meer nodig is. De lockdown die sinds maart van kracht was, werd begin juni al opgeheven. Uit eten gaan, een concert bezoeken, naar het theater gaan of gewoonweg op bezoek bij je oma: het kan allemaal. De enige vrijheidsbeperking is, en blijft, dat je in isolatie gaat als je gereisd hebt.

Bron: National Center for Biotechnology Information

 

Over quarantaine en lockdown: een kleine geschiedenisles

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.